Lyric Opera of Chicago Tickets

Buy Lyric Opera of Chicago tickets below. We stock all tickets to every Lyric Opera of Chicago event!

< Prev 1 2
Lyric Opera of Chicago: La Boheme
Jan 19, 2019
Sat 7:30PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: Cendrillon
Jan 20, 2019
Sun 2:00PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: La Boheme
Jan 22, 2019
Tue 7:00PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: La Boheme
Jan 25, 2019
Fri 7:00PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: La Boheme
Jan 29, 2019
Tue 2:00PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: La Boheme
Jan 31, 2019
Thu 7:00PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: Elektra
Feb 2, 2019
Sat 7:30PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: Elektra
Feb 10, 2019
Sun 2:00PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: La Traviata
Feb 16, 2019
Sat 7:30PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: La Traviata
Feb 24, 2019
Sun 2:00PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: Ariodante
Mar 2, 2019
Sat 7:30PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: La Traviata
Mar 10, 2019
Sun 2:00PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: La Traviata
Mar 16, 2019
Sat 7:30PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: Ariodante
Mar 17, 2019
Sun 2:00PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: West Side Story
May 3, 2019
Fri 7:00PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: West Side Story
May 4, 2019
Sat 7:00PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: West Side Story
May 5, 2019
Sun 1:30PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: West Side Story
May 9, 2019
Thu 7:00PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: West Side Story
May 10, 2019
Fri 8:00PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: West Side Story
May 11, 2019
Sat 1:30PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: West Side Story
May 11, 2019
Sat 7:00PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: West Side Story
May 12, 2019
Sun 1:30PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: West Side Story
May 14, 2019
Tue 7:00PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: West Side Story
May 15, 2019
Wed 1:30PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: West Side Story
May 16, 2019
Thu 1:30PM
Civic Opera House
Chicago, IL
< Prev 1 2