Lyric Opera of Chicago Tickets

Buy Lyric Opera of Chicago tickets below. We stock all tickets to every Lyric Opera of Chicago event!

< Prev 1 2 3
Lyric Opera of Chicago: La Boheme
Oct 6, 2018
Sat 6:30PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: La Boheme
Oct 11, 2018
Thu 2:00PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: Idomeneo
Oct 13, 2018
Sat 7:30PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: La Boheme
Oct 14, 2018
Sun 2:00PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: La Boheme
Oct 20, 2018
Sat 7:30PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: Idomeneo
Oct 21, 2018
Sun 2:00PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: Idomeneo
Oct 28, 2018
Sun 2:00PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: Siegfried
Nov 11, 2018
Sun 1:00PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: Il Trovatore
Nov 17, 2018
Sat 7:30PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: Il Trovatore
Nov 25, 2018
Sun 2:00PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: Cendrillon
Dec 1, 2018
Sat 7:30PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: Cendrillon
Dec 8, 2018
Sat 7:30PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: Il Trovatore
Dec 9, 2018
Sun 2:00PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: La Boheme
Jan 10, 2019
Thu 7:00PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: La Boheme
Jan 13, 2019
Sun 2:00PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: La Boheme
Jan 16, 2019
Wed 2:00PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: La Boheme
Jan 19, 2019
Sat 7:30PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: Cendrillon
Jan 20, 2019
Sun 2:00PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: La Boheme
Jan 22, 2019
Tue 7:00PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: La Boheme
Jan 25, 2019
Fri 7:00PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: Elektra
Feb 2, 2019
Sat 7:30PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: Elektra
Feb 10, 2019
Sun 2:00PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: La Traviata
Feb 16, 2019
Sat 7:30PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: La Traviata
Feb 24, 2019
Sun 2:00PM
Civic Opera House
Chicago, IL
Lyric Opera of Chicago: Ariodante
Mar 2, 2019
Sat 7:30PM
Civic Opera House
Chicago, IL
< Prev 1 2 3