University Of North Florida Arena

University Of North Florida Arena tickets available for all events.

< Prev 1 Next >
North Florida Ospreys vs. Lipscomb Bisons
Jan 21, 2017
Sat 7:00PM
University Of North Florida Arena
Jacksonville, FL
North Florida Ospreys vs. Florida Gulf Coast Eagles
Jan 25, 2017
Wed 7:00PM
University Of North Florida Arena
Jacksonville, FL
North Florida Ospreys vs. Stetson Hatters
Feb 4, 2017
Sat 7:00PM
University Of North Florida Arena
Jacksonville, FL
North Florida Ospreys vs. New Jersey Tech Highlanders
Feb 9, 2017
Thu 7:00PM
University Of North Florida Arena
Jacksonville, FL
North Florida Ospreys vs. USC Upstate Spartans
Feb 11, 2017
Sat 7:00PM
University Of North Florida Arena
Jacksonville, FL
North Florida Ospreys vs. Jacksonville Dolphins
Feb 23, 2017
Thu 7:00PM
University Of North Florida Arena
Jacksonville, FL
< Prev 1 Next >